Tag Archives: Xoá term: Khi dùng thuốc podophyllin 25 Thái Lan cần kiêng gì Khi dùng thuốc podophyllin 25 Thái Lan cần kiêng gì

Các câu hỏi thường gặp khi dùng Podophyllin 25% Thái Lan tại quận 9

Các câu hỏi thường gặp khi dùng Podophyllin 25% Thái Lan tại quận9 1. Có cần bôi thuốc mỡ trước khi chấm thuốc podophyllin 25% không? Trả lời :Nên bôi thuốc mỡ vào vùng da lành cạnh nốt sùi mào gà rùi chấm thuốc ….vì theo mình thấy những người ngứa rát, rộp da là […]

Các câu hỏi thường gặp khi dùng Podophyllin 25% tại quận 3

Các câu hỏi thường gặp khi dùng Podophyllin 25% Thái Lan tại quận3 1. Có cần bôi thuốc mỡ trước khi chấm thuốc podophyllin 25% không? Trả lời :Nên bôi thuốc mỡ vào vùng da lành cạnh nốt sùi mào gà rùi chấm thuốc ….vì theo mình thấy những người ngứa rát, rộp da là […]